cookiebeleid

confidentgym

Cookiebeleid

De cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker opgeslagen worden en die ervoor zorgen dat de gebruiker zelf de informatie die zijn netwerkactiviteiten veroorzaken, opslaat of terugvindt, ofwel via zijn computer of een mobiel apparaat. Op deze wijze wordt de gebruikerservaring voor de website en de aangeboden diensten verbeterd en persoonlijk.

Bij toegang tot en surfen op de website of bij gebruik van de mobiele app kan Confidentgym IP- adressen, gebruikersvoorkeuren of het gebruikte apparaat soort opslaan of registreren. Het doel daarvan is statistisch betreffende het aantal bezoeken of het webverkeer, naast het bieden van een meer persoonlijke ervaring bij het surfen of het onthouden van uw gegevens om een sessie te starten, zelfs op verschillende apparaten.

Deze website van Confidentgym kan de volgende cookies gebruiken, eigen cookies of van gemachtigde derden:

* Technische Cookies: zijn nodig voor de juiste werking van de website. Deze cookies worden gememoriseerd en zijn slechts tijdelijk geldig. Deze cookies bewaren geen informatie op permanente wijze op de harde schijf van je computer, maar zijn onder andere de grondslag voor de controle van het internetverkeer en de gegevenscommunicatie, het sessie starten of het uitvoeren van een aankoop.

* Functionele cookies: het hoofddoel van navigatiecookies is het vermijden van aanbod van voor jou niet interessante aanbevelingen, maar je daarentegen commerciële, gerichte en persoonlijke aanbiedingen te doen, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal of gekozen plan.

Deze navigatiecookies zijn gebaseerd op het tijdelijk volgen van het navigeren op internet. De gebruiker heeft de mogelijkheid om dit soort cookies te verwijderen, alvorens te beginnen te navigeren op andere pagina’s van de website.

* Analyse of statistische cookies: de statistische cookies hebben als doel het terugkeerniveau van onze bezoekers en de meest interessante inhoud te leren kennen. Op deze manier kunnen we onze inspanningen richten op verbeteringen van de meest bezochte onderdelen en ervoor zorgen dat de gebruiker eenvoudiger vindt wat hij zoekt.

Confidentgym kan de informatie van jouw bezoek gebruiken voor het uitvoeren van beoordelingen en statistische berekeningen van anonieme gegevens, zowel als het garanderen van de continuïteit van de dienst of het uitvoeren van verbeteringen aan de Websites. Genoemde informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Confidentgym kan analysecookies van derden gebruiken.

* Door middel van advertentiecookies: zijn advertenties die je op onze website of op andere websites ziet persoonlijker en overeenkomstig jouw smaak, gebaseerd op bijvoorbeeld jouw zoekopdrachten van plannen of andere navigatiegewoontes. Confidentgym kan advertentiecookies van derden gebruiken.

* Met lokalisatiecookies: is de lokalisatie van de gebruiker, na toestemming, bekend voor het leveren van bepaalde diensten of de gebruikerservaring persoonlijk te maken (bijvoorbeeld het vinden van het dichtstbijzijnde sportschool).

* Web beacons: Confidentgym kan zelf of via derden web beacons gebruiken, dat wil zeggen, een klein grafisch beeld waarmee getoond kan worden of een bepaalde advertentie tot een reservering heeft geleid, zodanig dat we de resultaten van de websites van aangeslotenen kunnen controleren, zowel als voor statistisch onderzoek.

* Pixel tags: Met deze techniek kan men zowel op de website als in e-mails het gebruikersgedrag volgen.

U kunt alle Confidentgym cookies zien in uw eigen browser en op elk moment en deze verwijderen.

Confidentgym gebruikt ook Local storage of plaatselijke opslag waarmee persoonlijke informatie middels HTML5 techniek wordt verzameld en opgeslagen op een plaats op het apparaat van de gebruiker, zodanig dat zelfs na de browser gesloten te hebben, de gegevens verzameld kunnen worden. Hoewel de werking op een cookie lijkt, is Local storage anders, daar het meer ruimte kan bezetten, de opgeslagen informatie wordt niet bij elk verzoek naar de server verstuurd en het vervalt niet, waardoor het uitdrukkelijk verwijderd dient te worden.

Cookiebeheer

Je kunt jouw browser instellen om standaard alle cookies te aanvaarden of te weigeren of om een waarschuwing op het beeldscherm te krijgen van de ontvangst van elke cookie en op dat moment beslissen om deze wel of niet op je harde schijf op te slaan. Daartoe adviseren we de sectie Help van je browser om te weten hoe de huidige instelling veranderd kan worden. Eveneens kan je gereedschappen gebruiken voor het blokkeren van volgcookies of “do not track”-cookies.

Eveneens, kan je op ieder moment je verleende toestemming voor het gebruik van Confidentgym cookies intrekken door je browser in te stellen zoals voorzien in het volgende punt:

Indien je Microsoft Internet Explorer gebruikt onder “Gereedschap”, kies voor “Internetopties” en ga naar “Privacy”.

Als je Firefox voor Mac gebruikt onder “Voorkeuren”, kies “Privacy”, ga naar “Cookies tonen” en voor Windows onder “Gereedschap”, kies “Opties”, ga naar “Privacy” en daarna “Een persoonlijke instelling te gebruiken voor de geschiedenis”.

Indien je Safari gebruikt onder “Voorkeuren”, kies “Privacy”.

Als je Google Chrome gebruikt onder “Gereedschap”, kies voor “Opties” (“Voorkeuren” in Mac), ga naar “Geavanceerd” en daarna “Instellingen Inhoud onder Privacy” en uiteindelijk “Cookies” aanvinken onder “Inhoud instellingen”.

Onverminderd het voorgaande, dien je er rekening mee te houden dat het uitzetten van cookies invloed kan hebben op de juiste werking van bepaalde delen van de website.

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIEKE DIENSTEN

Personal Training (aan huis & op locatie), Bedrijfsfitness en Voedingsdeskundige (aan huis & op locatie).

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • b) Fysieke Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die ConfidentGym Fysiek aanbiedt aan de Klant (Personal Training (aan huis & op locatie), Bedrijfsfitness en Voedingsdeskundige (aan huis & op locatie).
 • d) Client: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van ConfidentGym afneemt.
 • f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Client en ConfidentGym met betrekking tot de diensten van ConfidentGym.

1. AANMELDING

 • a. Aanmelding voor de Fysieke Diensten van Confidentgym vinden plaatst op afspraak via een intake gesprek. Dit kunt u inplannen via info@confidentgym.nl of via het telefoonnummer +31 6 17722137
 • b. Confidentgym werkt uitsluitend en alléén met een abonnement. In het abonnement is aangegeven op hoeveel trainingen de klant recht heeft en wat de kosten hiervan zijn. Tussentijds opzeggen met restitutie van uw geld is niet mogelijk.
 • c. Elke Fysieke Dienst wordt in overleg ingepland. De cliënt kan (met hoge uitzondering) tot 24 uur voor aanvang van elke Fysieke Dienst schriftelijk (via de mail, what’s app) annuleren.
 • d. Client dient de kosten van het abonnement te hebben voldaan voor aanvang van de eerste training.

2. INDELING EN GEBRUIK

 • a. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.
 • b. De inhoud/duur en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de Trainer bepaald en vastgelegd.
 • c. Voor de Fysieke Diensten, betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Confidentgym niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel(en).

3. ABONNEMENT, TERMIJN EN BETALINGEN

 • a. Een abonnement bij ConfidentGym kan op elk gewenst moment ingaan.
 • b. Betaling voor Fysieke Diensten dienen te geschieden per bank overboeking d.m.v. een factuur.
 • c. De Fysieke Diensten wordt per pakket volledig gefactureerd. De client heeft een betalingstermijn van 14 dagen (voor de eerste training). Is er na de 14 dagen nog geen betaling bij ons bijgeschreven, dan zullen wij een nieuwe factuur verzenden met daarbij nog €25,- aan administratiekosten. Het in rekening gebracht kosten inclusief de € 25 administratiekosten kunnen dan binnen twee weken overgeboekt worden. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan een Incasso bureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 • d. Confidentgym behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
 • e. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
 • f. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 4. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

  • a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Confidentgym is geheel voor eigen risico van de deelnemer of cliënt.
  • b. Confidentgym en haar medewerkers en of (personal) trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer tijdens de Fysieke Diensten.
  • c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Confidentgym, haar medewerkers en of (Personal) trainers, is Confidentgym niet aansprakelijk.
  • d. Confidentgym is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Fysieke Dienst. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  • e. Confidentgym is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een Fysieke Dienst. Een Fysieke Dienst is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan één van onze trainingen. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.
  • f. Confidentgym behoudt zich het recht voor om naar haar eigen inzicht beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Fysieke Dienst.
  • g. Confidentgym is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij in welke vorm dan ook, verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan onze lessen.
  • h. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Fysieke Dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

  5. ALGEMENE VOORWAARDEN

  • a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ van Confidentgym en hiernaar te handelen.
  • b. De ‘algemene voorwaarden’ van Confidentgym staan op de website www.confidentgym.nl
  • c. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Confidentgym bewaard zullen worden. Confidentgym verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

  6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  • a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Confidentgym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Confidentgym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Confidentgym is gevestigd.

  7. ACCEPTATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

  • a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Confidentgym te accepteren.
  • b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Confidentgym en de deelnemer.
  • c. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.