privacyverklaring

confidentgym

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Naam: Risha Kalloe
Bedrijfsnaam: ConfidentGym
Website: Confidentgym.nl
Privacybeleid ConfidentGym

ConfidentGym biedt diensten aan consumenten via haar website. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonlijke gegevens of persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • – Naam
 • – Emailadres
 • – Geboortedatum
 • – Gegevens over je gebruik van onze diensten
 • – Door jou gegeven feedback
 • – Waar je bent gebleven als je gebruik maakt van de diensten
 • – Geslacht
 • – Gegevens over je heupomvang (optioneel)
 • – Buikomvang (optioneel)
 • – Lengte (optioneel) en gewicht (optioneel)
 • – Informatie die je zelf invult in een open veld
 • – In de chatfunctie of via een bericht in het contactformulier
 • – Jouw surfgedrag op onze websites
 • – IBAN nummer
 • – Telefoonnummer
 • – Profielfoto (optioneel)
 • – Doelstelling en streefgewicht

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • – om jou de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via onze website en gebruik te
  maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • – om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • – om je inschrijving voor het abonnement te verwerken.
 • – om je te kunnen informeren over manieren om fit te worden, over recepten, gezondheid, etc.
 • – om je sollicitatie te verwerken.
 • – om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij aanbieden.
 • – om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • – om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende
  websites van ConfidentGym (zie ook het kopje profilering).
 • – om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • – om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere
  acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening
  te kunnen verbeteren.
 • – om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • – om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de webshop en voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Mocht je een abonnement afsluiten via een regeling met je werkgever waarmee wij een partnership hebben, dan zullen wij aan je werkgever doorgeven dat je lid bent geworden. Gegevens over je gewicht, streefgewicht, doelstellingen, etc. zullen we vanzelfsprekend niet aan je werkgever of derden verstrekken.

Ook kunnen wij je email verstrekken aan derden zoals Google, Instagram, Facebook en andere digitale platforms voor marketing services ten behoeve van ConfidentGym advertentiedoeleinden.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op een van de websites.

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je geen gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking.

Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met ConfidentGym via info@confidentgym.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens ConfidentGym

ConfidentGym
Adres: Tweede Oosterparklaan 213, 3544AR, Utrecht.
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 75888246